• Sprzedaż

  Projekty zwiększające sprzedaż to objęcie efektownym systemem rozwoju handlowców i zapewnienie im niezbędnych warunków do efektywnej pracy. W szczególności programy rozwoju sprzedaży opierają się na:

  • Przygotowaniu strategii sprzedaży z uwzględnieniem różnych kanałów docierania do klienta
  • Zbadaniu poziomu kompetencji handlowców z wykorzystaniem Assesment Center i FinxS® Sales Assessment
  • Przygotowaniu i wdrożeniu modelu sprzedaży i rozmów handlowych
  • Przeszkoleniu handlowców z technik sprzedaży i budowania relacji
  • Przeprowadzeniu zespołowych i indywidualnych procesów rozwojowych w oparciu o metodykę Mind Sonar®
  • Wdrożeniu podejścia Social Selling z wykorzystaniem Employee Advocacy
  • Rozwijaniu handlowców z wykorzystaniem podejścia training on the job
  • Wdrożeniu skutecznego modelu przywództwa dla menedżerów sprzedaży

  W czym mogę pomóc?

  Badam model sprzedaży i określam na ile jest on odpowiedni do bieżącej sytuacji rynkowej. Przeprowadzam szczegółową diagnozę bieżącego poziomu kompetencji handlowców. Szukam tego co działa i tego, co trzeba dodać, zmienić i rozwinąć. Po precyzyjnie określonych potrzebach szkolę handlowców i menedżerów. Pomagamy im wdrożyć zmianę w ich codzienność zawodową i zbudować nowe nawyki.

  Korzyści rozwoju sprzedaży:

  • Zwiększenie efektywności działań handlowych
  • Zwiększenie zaangażowania handlowców
  • Poprawa satysfakcji klientów
  • Wdrożenie efektywnego modelu współpracy pomiędzy sprzedażą i marketingiem
  • Wprowadzenie pozytywnej zmiany w kulturze organizacyjnej

  Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o wzmocnieniu kultury sprzedaży w Twojej organizacji.

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wyrazić zgodę

NAJNOWSZY POST

Sześć filarów angażującej kultury organizacyjnej

2023-11-23
0

lat na rynku

0

optymalizowanych
organizacji

0

dni warsztatowych
i szkoleniowych

0

osób przeszkolonych