• Mission Command

  Mission Command to unikalny styl przywództwa, w których stawia się na realizację misji, branie odpowiedzialności i determinacje w realizacji postawionych celów. Pomagam zbudować w organizacjach biznesowych kulturę organizacyjną inspirowaną działaniem Sił Specjalnych i przygotowuję menedżerów do pełnienia ról przywódców.

  W czym mogę pomóc?

  • Sprawdzę na ile Twoja organizacja jest gotowa do wdrożenia kultury Mission Command
  • Pomogę zdiagnozować bariery, które oddzielają Twoją organizację odefektywnego działania
  • Wraz z Partnerem SOF Projekt i byłymi oficerami jednostki GROM zainspirujemy Twoich liderów do działania spójnego z koncepcją Mission Command
  • Przygotuję optymalny dla organizacji model przywództwa inspirowany koncepcją Mission Command
  • Nauczę Twoich liderów zarządzać zgodnie z zasadami stosowanymi w Siłach Specjalnych
  • Zbuduję nawyki, dzięki którym konsekwentnie będziecie osiągać oczekiwane, ponadprzeciętne rezultaty biznesowe
  • Pomogę ukształtować odpowiednie postawy oparte na odwadze, determinacji i współzależności zespołowej, dzięki którym Twoi pracownicy i menedżerowie będą działać skutecznie i efektywnie
  • Przygotowuję strategię komunikacji i wdrożenia zmiany kulturowej

  Korzyści wypracowania kultury organizacyjnej Mission Command:

  W czasach silnej zmienności, przy agresywnym działaniu konkurencji kultura Mission Command pozwala organizacjom zwiększyć skuteczność realizowanych misji biznesowych. W szczególności tworzy się kultura w której:

  • Menedżerowie skutecznie przewodzą swoim zespołom kierując się jasnymi zasadami
  • Pracownicy są prawdziwie zaangażowani i biorą odpowiedzialność za realizację celów
  • Zmniejsza się poczucie silosowości poszczególnych obszarów biznesowych na rzecz poprawy komunikacji i współpracy opartej na współzależności

  Skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy o Mission Command w Twojej organizacji.

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wyrazić zgodę

NAJNOWSZY POST

Sześć filarów angażującej kultury organizacyjnej

2023-11-23
0

lat na rynku

0

optymalizowanych
organizacji

0

dni warsztatowych
i szkoleniowych

0

osób przeszkolonych