• Co robimy?

  Jeżeli Twoja Firma:

  • tworzy lub modyfikuje strategię,
  • zmienia skalę działania,
  • doświadcza zmiany w otoczeniu,
  • optymalizuje sposób funkcjonowania,
  • ma nowy Zarząd,
  • staje przed nowym wyzwaniem,
  • ma nowe, wyższe cele ?

  potrzebuje zbudować nową, optymalną kulturę zarządzania.

  Przygotowujemy dla naszych klientów optymalny model kultury organizacyjnej.

  Przeglądamy i tłumaczymy dokumenty strategiczne. Pomagamy sformułować misję, wizję, cele strategicznie i samą strategię, tak aby była zrozumiała dla pracowników i służyła osiąganiu rezultatów.

  Tworzymy spójny, skuteczny i efektywny zestaw zachowań zapewniający realizację strategii. Pomagamy wdrożyć go w codzienność organizacji. Przygotowujemy ludzi, wyposażamy ich w odpowiednie kompetencje i budujemy pożądane nawyki.

  Jak mówił Peter Drucker to „kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie”. Dlatego całą naszą wiedzę i doświadczenie dedykujemy przygotowaniu optymalnego modelu przywództwa w organizacji.

 • Jak pracujemy?

  1DIAGNOZUJEMY

  Prowadzimy rozmowy indywidualne i warsztaty. Pytamy, słuchamy, prześwietlamy organizację od góry do dołu. Szukamy kluczowych czynników sukcesu - DNA organizacji. Wgłębiamy się w założenia strategiczne i odkodowujemy z nich potrzeby dotyczące zachowań ludzi w organizacji. Na koniec formułujemy założenia, których trzymamy się w procesie tworzenia filarów nowej, optymalnej kultury.

  2TWORZYMY

  Uzbrojeni w wyniki diagnozy przystępujemy do pracy twórczej. Posługując się metodami Design Thinking prowadzimy warsztaty i rozmowy indywidualne. W ich wyniku powstają artefakty nowej, optymalnej kultury organizacyjnej. Kierujemy się głębokim zrozumieniem problemów i potrzeb przyszłych użytkowników kultury. Dążymy do maksymalnej prostoty tworzonych narzędzi. Dbamy o to, by wypracowane rozwiązania były angażujące odbiorców.

  3WSPIERAMY WDROŻENIE

  Przygotowujemy strategiczny plan komunikacji nowej kultury wewnątrz organizacji. Pomagamy stworzyć poszczególne komunikaty. Piszemy treści, tworzymy scenariusze filmów, przygotowujemy liderów do wystąpień i prezentacji. Wypracowane narzędzia pomagamy opracować wizualizacyjnie. Dbamy o to, by forma była spójna z treścią.
  Wspieramy zarządzenie zmianą konieczną do zaistnienia nowej kultury organizacyjnej w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

  4ROZWIJAMY

  Dlatego dla naszych klientów przygotowujemy programy rozwojowe spójne ze stworzoną kulturą organizacyjną. Projektujemy optymalne modele przywództwa, które realizują założenia strategii i są spójne z kulturą. Zapewniamy osadzenie się nowych zachowań poprzez zbudowanie pożądanych nawyków u wszystkich pracowników i u menedżerów. 
  Szkolimy i prowadzimy indywidualne programy rozwojowe.

Co możemy zrobić?

Pomagamy wypracować następujące narzędzia strategiczne:

Misja

Powód istnienia organizacji wyróżniający ją od wszystkich innych.

Wizja

Konkretna „fotografia” pożądanej przyszłość organizacji.

Cele
strategiczne

Efekt mierzony konkretnym miernikiem do osiągnięcia w określonym czasie.

Strategia
działania

Sposób wypełnienia misji, realizacji wizji i osiągnięcia założonych celów.


Zestaw
zachowań

Zestaw wyróżniających organizację kluczowych zachowań, dzięki którym realizowana jest strategia.

Model
przywództwa

Konkretny sposób zarządzania i przewodzenia ludziom, który zapewnia realizację strategii.

Systemy
organizacji
i zarządzania

Połączenie procesów i procedur z zachowaniami w celu zapewnienia realizacji strategii.

Komunikacja
wewnętrzna

Strategia komunikacji z wewnętrznymi interesariuszami.


Wszystkie wypracowane dokumenty są:

 • Proste – pamięta się je od pierwszego spojrzenia, nie trzeba się ich uczyć na pamięć
 • Konkretne – trafiają w punkt, w kluczowe aspekty, które wymagają utrwalenia w świadomości organizacji
 • Spójne – pasują do DNA organizacji, wzajemnie się uzupełniają, razem stanowią całość
 • Rzeczowe – ujmują najważniejsze aspekty z biznesowego punktu widzenia
 • Atrakcyjne – przyjmują formę, która wzbudza emocje, podobają się odbiorcom
 • Unikalne – nie powielają żadnych schematów, nie mają odpowiednika w żadnej organizacji, są w pełni oryginalne

Przebieg:

 1. Cały proces trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 2. Liczba poszczególnych działań oraz intensywność procesu może się różnić w zależności od konkretnego przypadku.
 3. Dla powodzenia projektu niezbędne jest zaangażowanie się po stronie klienta kluczowych osób.
 4. Współpracujemy bezpośrednio  z liderem projektu, który w imieniu zleceniodawcy zapewnia efektywny przebieg.
 5. Od samego początku włączamy w projekt osoby/zespół odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną.

Co dalej?

Jeżeli masz już nową optymalną kulturę, zobacz w jaki sposób możemy udzielić Ci wsparcia.

Przeszkolimy Twoich pracowników

Nowa kultura organizacyjna wymaga nowych kompetencji i nowych nawyków. Żeby pracownicy wiedzieli, jak mają się zachowywać, potrzebują być dobrze przeszkoleni. Elementy kultury organizacyjnej przekładamy na zachowania, a następnie uczymy ich w trakcie szkoleń. Pomagamy też z nowych kompetencji zbudować skuteczne nawyki.

Rozwiniemy Twoich Liderów

Zachowania liderów najszybciej wpływają na sposób pracy ludzi. Kiedy zmienia się kultura musi ulec zmianie styl przywództwa. Aby liderzy mieli szanse przejawiać go w codziennej pracy potrzebują się z nim dobrze zaznajomić. Następnie potrzebują nauczyć się nowych interwencji i zbudować nowe nawyki. Na koniec pozostaje jeszcze zmiana rutyn menedżerskich i konkretnych sposobów w jaki odnoszą się do swoich podwładnych i współpracowników.

Posłużymy w roli mentorów

Każda fundamentalna zmiana wymaga dobrze zaplanowanego procesu wsparcia. Zmiana kultury stanowi szczególne wyzwanie. Liderzy i kluczowi pracownicy potrzebują przewodników, którzy pomogą im odnaleźć się w nowej sytuacji. W indywidualnych procesach uczymy konkretnych technik i zachowań spójnych z wymaganiami nowej kultury. Dzieląc się swoim doświadczeniem przeprowadzania zmian pomagamy naszym uczestnikom wdrożyć oczekiwane nawyki w ich codzienną pracę.

Pomożemy coachingowo

Przejście przez zmianę to dla każdego duże wyzwanie. W takim czasie osoby, które same transformują rzeczywistość potrzebują partnera, który będzie służył im różnego rodzaju wsparciem. Zarządzanie własnymi emocjami, przygotowanie osobistej strategii działania, zarządzanie motywacją własną i współpracowników to przykłady obszarów, którymi zajmujemy się w trakcie procesów coachingowych.

Uruchomimy projekty zmieniające kulturę

Zmiana kultury organizacyjnej, to nie tylko zmiana na poziomie „miękkich” zachowań pracowników i liderów. To zmiana we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji. Zapewnienie spójności i realizacji strategii wymaga wielu zmian, na różnych poziomach organizacji. Liderzy realnie potrzebują uruchomić i zarządzić wieloma konkretnymi projektami, które ukształtują nową rzeczywistość. Pomagamy wybrać obszary merytoryczne, ukonstytuować zespoły i zapewnić im wsparcie w działaniu.

Jakie są efekty?

Projekt jest zrealizowany, kiedy wszyscy w organizacji:

 • Znają „by heart” elementy strategii i kultury organizacyjnej.
 • Pracownicy w codziennych działaniach kierują się tymi samymi drogowskazami.
 • Liderzy zarządzają zgodnie z modelem przywództwa w podobny, wystandaryzowany sposób.

Dodatkowo:

 • Elementy strategii mają swoje odniesienie w kaskadzie celów (systemie MBO)
 • Elementy kultury organizacyjnej mają swoje odniesienie w systemie oceny i rozwoju pracowników.

W końcowym zaś rezultacie:

Organizacja za pomocą „twardych” zmian i realizacji projektów dokonuje transformacji do nowej rzeczywistości. Osiąga założone cele i rezultaty biznesowe.

Blog

 • Kultura przedsiębiorczości

  2020-11-08

  Jeszcze nie tak dawno, stwierdzenie “oczekujemy od pracowników przede wszystkim przedsiębiorczości” padało z ust pracodawcy stosunkowo rzadko. Nawet, jeżeli przedsiębiorczość była w kanonie wartości przedsiębiorstwa, to nie odgrywała kluczowej roli w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Przez niektórych pracodawców była nawet postrzegana negatywnie. Przedsiębiorczy pracownik, to potencjalne ryzyko przejęcia know-how, klientów, kontaktów biznesowych i wykorzystanie ich w konkurencyjnej działalności.

 • Kultura, a DNA organizacji

  2020-10-19

  Wiele firm przeżywa teraz trudne chwile. Niepewność znacznie wzrosła. Dotychczasowe schematy działań zostały zanegowane. Kryzys, recesja to słowa, które coraz częściej wypowiadane są przez ekonomistów.

 • Rozwój wspiera optymalną kulturę organizacyjną

  2020-09-15

  Wdrożenie optymalnej kultury organizacyjnej wymga odpowiedniego procesu rozowju kompetencji. Ludzie, aby zachowywali się w odpowedni sposób potrzebują przestrzeni, w której nauczą sie odpowiednich zachowań. Nastpenie nauczone zachowania przełożą na nawyki. Dopiero, kiedy zachowania przychodzą naturalnie, bez świadomego pamiętania o nich, możemy mówić o wdrozeniu nowej kultury organizacyjnej.

 • Kultura organizacyjna, która wpływa na realizację celów

  2020-08-20

  Łatwo postawić cele. Trudniej je zrealizować. Szczególnie, kiedy ma to miejsce w dużej organizacji o rozbudowanej strukturze. Kaskadowanie celów musi iść w parze z przekazywaniem odpowiednich metod dotyczących realizacji celów.

zobacz więcej

O Firmie

Firmę założył Piotr Kolmas. Od 20 lat wspiera przedsiębiorstwa oraz ich liderów w budowaniu optymalnych kultur organizacyjnych. Zapewnia spójności postaw i zachowań ze strategiami biznesowymi. Przeprowadził setki procesów systemowej zmiany i programów rozwojowych. Z pasją pracuje z zarządami, menedżerami i pracownikami liniowymi. Od roku 2019 tworzy organizację opartą na autorskim modelu działania.

Do współpracy zaprasza ludzi, dla których spójność, autentyczność i mądre towarzyszenie Klientom w zmianach jest potrzebą i misją zawodową. Do zespołu dołączają kolejni trenerzy, konsultanci i menedżerowie.

Wierzymy w siłę spójności. Tłumaczymy strategię pracownikom na wszystkich szczeblach organizacji. Jesteśmy moderatorem sił organizacji. Analizujemy, przyglądamy się organizacji, słuchamy jej kluczowych członków i wydobywamy unikalne cechy zapewniające sukces. Warsztatowo wypracowujemy z konkretne modele i zachowania. Uczymy konkretnych zachowań i trenujemy nawyki. Pracujemy doradczo, dzielimy się doświadczeniem. Inspirujemy i pokazujemy inne możliwości.

W naszych działaniach zajmujemy się całością procesu od diagnozy, przez projektowanie, dostarczenie aż po wsparcie przy utrzymaniu efektu. Nie narzucamy modeli i rozwiązań zewnętrznych. Nie bierzemy produktów z półki. Nie szyjemy nawet na miarę. Jesteśmy jeszcze bliżej Państwa organizacji. Pracujemy ramię w ramię z Klientem. Realnie wpływamy na kulturę organizacji. Jesteśmy empatyczni. Mądrze towarzyszymy Państwu w zmianach i w rozwoju. Wierzymy w siłę małych działań. Wspieramy organizację, która chce i ma odwagę do zmian.

0

lat na rynku

0

optymalizowanych
organizacji

0

dni warsztatowych
i szkoleniowych

0

osób przeszkolonych

zadzwoń: +48 501 18 00 63
napisz: info@kolmas.pl
lub skorzystaj z formularza:

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wyrazić zgodę